MECHANIK s.r.o. predaj - prenájom - servis strojov a náradia

veľkoobchod so stavebnou mechanizáciou a náradím

PDF faktúra vrch

Dodávateľ:

 

Mechanik s.r.o.

Nedokončená 9/1578
Praha 9 - Kyje, 198 00
IČO: 43002820
DIČ: CZ43002820

 

Firma je zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 4548.

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo účtu: 1054842005/1111

IBAN: SK61 1111 0000 0010 5484 2005

 

cart