MECHANIK s.r.o. predaj - prenájom - servis strojov a náradia

veľkoobchod so stavebnou mechanizáciou a náradím

Závesné zariadenia

28 položiek

Závesné paletové vidly slúžia na nakládku, vykládku a premiestňovanie paletovaného tovaru a sú neodmysliteľným zariadením k žeriavom a stavebným vrátkom. Závesné paletové vidly sú certifikované zariadenia pre pozemné staviteľstvo a priemysel. V ponuke sú rôzne pevné a variabilné konštrukcie najčastejšie používané v stavebníctve.

 

Bádie a viacúčelové kontajnery slúžia na prepravu betónu a sypkých materiálov. Badie na betón sú v dostupnom prevedení: CT (kuželové, výpusť nohavica 2m priemer 20cm),  BC (ležaté so stredovým vyústením, ľahké plnenie), BCE (možnosť zavesenia, gumová nohavica), CL (kuželové so stredovým - bočným vyústením), C (kuželocé so stredovým vyústením).

 

Manipulačné kliešte sú špeciálne prípravky a jednoduché mechanizmy slúžiace na bezpečnú manipuláciu s bremenami, resp. premiestňovanie tovarov, paliet a pod. Zvyšujú efektívnosť a hlavne bezpečnosť práce. Ide o certifikované zariadenia pre pozemné staviteľstvo a priemysel. V ponuke sú rôzne konštrukcie najčastejšie používané v stavebníctve, ktoré sú vhodným doplnkom k žeriavom a zdvíhacím zariadeniam na premiestňovanie tovarov.

Všetky produkty sú vyrábané so zaručených materiálov, testované a dodávajú sa s príslušnými certifikátmi CE.

Podkategórie

Bádie na betón
zavesne-zariadenia-1/badie-na-beton-1
Paletové vidly
zavesne-zariadenia-1/paletove-vidly-1
Manipulačné kliešte
zavesne-zariadenia-1/manipulacne-klieste-1

Produkty

cart