MECHANIK s.r.o. predaj - prenájom - servis strojov a náradia

veľkoobchod so stavebnou mechanizáciou a náradím

Externé - príložné vibrátory

10 položiek

Externé vibrátory

 

Externé vibrátory.

          • Používajú sa napr. ako príložné vibrátory, vibrátory do vibračných stolov, vibrátory pre sklzy sypkých materiálov - vibrácie umožňujú pohyb sypkých materiálov.

Produkty

cart