MECHANIK s.r.o. predaj - prenájom - servis strojov a náradia

veľkoobchod so stavebnou mechanizáciou a náradím

Elektrocentrály Záložné zdroje - generátory

7 položiek

Profesionálne záložné zdroje pre napájanie domov, chát, obchodných prevádzok elektrickou energiou.

 

  • Automatika zaznamená výpadok napájania, zabezpečí odpojenie objektu od energie, naštartuje záložný generátor, pripojí ho do siete.
  • V prípade obnovenia dodávky elektrickej energie zabezpečí automatické odpojenie generátora od siete, vypnutie generátora, pripojenie späť do siete.

Produkty

cart